Bozketa-mahaiak osatzeko izapide-gida


UDALA 

Udalari jardueraren datuak jakinaraztea (Estatuko Herri Kontsulta), edozein udal erregistrotan aurkez daitekeena.

Aurkezteko epea

Ahalik eta eperik luzeenean aurkeztu behar da, eragozpenik badago edo Udalak dokumentazioren bat behar badu.

Eskaeraren edukia

Jardueraren deskribapen laburra

Jardueraren data

Bozketa-ordutegia (adostutako ordutegiaren aurretik eta ondoren denbora gehigarria gehitzea komeni da)

Bozketa-mahaien kokapen zehatzen zerrenda

Erabiliko diren altzariak (mahai txikiak, aulkiak…)

Eskatzailearen datuak, bere izenean edo talde/erakunde baten izenean.

Arazoak

Zenbait faktoreren arabera, oztopo gehiago edo gutxiago egon daitezke.

Eskatutako kokapena edozein arrazoirengatik ezin dela erabili jakinarazten badute, ordezko lekuak aurreikusi behar dira.

Udalak erantzukizun zibileko proiektuak edo aseguruak eskatzen baditu, jakinarazi behar zaio ez dela inolako proiektu edo asegururik behar, bozkatzeko mahai txikiak direlako eta ez instalazio edo egiturarik.

Ukatzea

Udalak eragozpenak jartzen baditu, aukera bat mahaiak honelako lokaletan jartzea da:

– Auzo-elkarteak – Kultura-elkarteak eta -taldeak – Gizarte-mugimenduak – Lankidetzan aritu nahi duten establezimenduak, etab.

Beste aukera bat: mahai horiek baimena duen leku hurbilean jartzea.

Kasu horietan, ahal diren bitarteko eta bide guztietatik zabaltzea debekua, udal gobernua salatuz.

B) EREMU PUBLIKOA OKUPATZEKO LIZENTZIA

Udalen batek eremu publikoa okupatzeko lizentzia eskatzen badu, Hirigintzako Ordezkaritzan/Gerentzian edo Barrutiko Udal Batzarretan tramitatuko da (hiri ertain eta handietan). Udalerri gehienetan online egin daiteke. Bertaratuz gero, edozein udal erregistrotan egin daiteke.

Udalen web orrietan daude lizentzia eskatzeko ereduak, eta jarriko diren elementuak zehaztu behar dira: mahaiak, aulkiak, etab.

Eremu publikoa okupatzeko lizentzia pertsona fisiko batek eska dezake, bere izenean edo erakunde/talde baten izenean.


 

GOBERNUAREN ORDEZKARIORDETZA

Gobernuaren probintzia-ordezkariordetzetara posta elektronikoaren bidez aurkeztu edo bidali behar da bozketa egiteko toki eta ordutegiekin komunikazioa.

Epea: jakinarazpena gutxienez hamar eguneko epean aurkeztu behar da.

Komunikazioak pertsona fisikoek egin ditzakete beren izenean edo erakunde/kolektibo baten izenean.

Udalerri bateko mahai guztien zerrenda duten komunikazioak aurkez daitezke, lurralde-taldeka (auzoak, barrutiak, etab.) edo banakako mahaietan.

Probintziako Gobernuaren ordezkariordetzek posta elektronikoaren bidez erantzuten dute, jakinaren gainean daudela esanez.

Estatu Mailako Monarkia ala Errepublika Herri-Kontsultaren Plataforma


Bozketa-mahaiak osatzeko izapide-gida


Udalari jakinarazteko eredua


Gobernuaren Ordezkaritza Probintzialari jakinarazteko eredua