Estatuko lantaldeen helburuak eta eginkuzunak


Estatuko lau lantaldeen helburu orokorra da Monarkia edo Errepublika Estatuko Herri Kontsulta egiteko behar diren informazioa, dokumentu-ereduak, materialak eta baliabideak lurralde, erakunde, kolektibo eta pertsona guztien eskura jartzea.

 

 

LURRALDE ETA SEKTORE-HEDADURA

 

Helburua

 

 • Estatuko kontsulta ahalik eta lurralde, sektore, erakunde, kolektibo eta gizarte-mugimendu gehienetara zabaltzea.

 

Eginkizunak

 

 • Lurraldeetan kontsulta antolatzeko lan-plataformak/lan-taldeak sustatzea.

Lurralde bakoitzak bi pertsona aukeratuko ditu Estatuko Hedapen Taldearekin etengabeko konexioa izateko.

 

 • Interesa izan dezaketen sektore, erakunde, talde eta MMSSekin harremanetan jartzea, Estatuko Kontsulta bat egin eta susta daitezen.

 

 • Estatuko Herri Kontsulta Plataforma osatzen duten lurralde, erakunde eta kolektiboen errolda eguneratua egitea.

 

HEDAPENA ETA KOMUNIKAZIOA

 

Helburua

 

 • Kontsulta ahalik eta pertsona gehienengana iristeko baliabide, kanal eta sare guztietatik zabaltzea.

 

 • Kontsultako material grafikoen diseinua: kartelak, irudiak, etab.

 

 • Komunikabideekiko harremanak. Lurralde-plataformek bereziki kontuan hartuko dituzte tokiko komunikabideak.

 

 • Estatuko Plataformaren web orria kudeatzea.

 

 • Hainbat kanal eta sare kudeatzea: Twitter, Facebook, Mastodon.social, Instagram, etab.

 

 • Estatuko ekintzak (kanpainak) bateratuen plangintza data jakin batzuetan: ziberekintzak Twitter-en, propaganda-banaketak, etab.

 

LEGE GAIAK ETA ARAU OROKORRAK

 

Helburua

 

 • Kontsulta garatzeko informazio-gidak/protokoloak eta dokumentu-ereduak.

 

 • Aholkularitza juridikoa

 

Eginkizunak

 

 • Bozketa mahaiak osatzeko tramiteen gidak.

 

 • Bozketa egunerako protokoloa.

 

 • Udalei jakinarazteko eredua.

 

 • Gobernuaren probintzia-ordezkaritzei jakinarazteko eredua.

 

 • Bozketa-aktaren eredua.

 

 • Botoak zenbatzeko orriaren eredua.

 

 • Bozketa-txartelaren eredua.

 

 • Estatistika-datuen orriaren eredua: posta-kodeak, adin-tartea eta generoa.

 

ANTOLAKETA ETA LOGISTIKA

 

Helburua

 

 • Estatuko kontsulta hobeto garatzeko bitartekoak, baliabideak eta logistika antolatzea.

 

Eginkizunak

 

 

 • Kontsulta egiteko materialen prezioari buruzko informazioa: hautesontziak, etab.

 

 • Propaganda-baliabideen prezioei buruzko informazioa: kartel inprimatuak, xaflak, etab.

 

 • Elkarlaneko mikromezenasgoaren (crowdfunding) antolaketa.

 

 • Estatuko bozketen kontaketa eta informazioa jasotzeko zentro logistikoa antolatzea.

 

 

Estatu Mailako Monarkia edo Errepublika Kontsultaren Plataforma