Estatu Mailako Monarkia ala Errepublika Herri-Kontsultaren Plataforma


        Lankide maitagarriak:

Estatu Mailako Monarkia ala Errepublika Herri- Kontsultaren koordinazio talde publikoki eskerrak eman nahi dizkizuegu plataforma horretan parte hartzeagatik eta laguntzeagatik.

Egindako ahalegina, 719 bozketa-mahaiak, 4.000 boluntario baino gehiago eta bozkatu zuten 83.469 pertsonak bermatzen dute emaitzak. Parte-hartze demokratikoko eta herri-adierazpen askeko jardunaldi garrantzitsua zen, eta, gainera, jendeak bere poza eta erantzukizuna erakutsi zuen estatu-formari buruz iritzia eman ahal izateko. Eta hori guztia baliabiderik gabe eta ia hedapenik gabe.

Estatu Mailako Plataformak herri-kontsulta bat egiteko helburua bete du. Kontsulta horretan, nahi duten herritarrek Estatuaren, Monarkiaren edo Errepublikaren formari buruz libreki iritzia eman ahal izango dute, eta normaltasun demokratiko osoz garatu da.

Gure aldetik, onena opa dizuegu, behin betiko deklaratzea argitaratutako emaitzak eta amaitutzat ematea kontsulta.

Mila esker eta osasuna guztiontzat.


2022ko maiatzaren 15eko Komunikatua

2022ko maiatzaren 14ko emaitzak


DEIALDIA

Estatu Mailako Monarkia ala Errepublika Herri-Kontsultaren Plataforma.

Gizarte demokratikoetan, herriek erabakitzen dituzte beraiei dagozkien gai guztiak, horien artean garrantzitsuetako bat, estatu-forma. Gaur egungo biztanle gehienek ez zuten 1978ko Konstituzioa bozkatzeko aukerarik izan; baina bozkatu ahal izan zuenak ez zuen estatu-forma aukeratzeko aukerarik izan, Trantsizio demokratikoa deiturikoan izandako eztabaidatik ihes egin baitzioten. Une hartan eta geroago ezin izan dugu erabaki.

Horregatik, hainbat erakundek eta kolektibok plataforma bateratua, zabala eta plurala eratu dugu, Monarkia edo Errepublika Estatuko Herri Kontsulta bultzatzeko eta herritarrek bi aukera horiei buruzko iritzia eman ahal izateko.

Jakin badakigu kontsulta hau ezin izango dela loteslea izan, baina adierazpen-bide bat da, herritarren parte-hartzerako bide bat, bai eta egintza demokratiko bat ere, zeinarekin, gainera, dagokigun guztiari buruz erabakitzeko dugun eskubidea baliatzen dugun.

2022ko maiatzaren 14an izango da, eta jardunaldi honetan botoa emanez parte har dezakezu, baina zure parte-hartzea askoz haratago joan daiteke: kontsulta zabalduz, Kontsulta bultzatzen duten lurralde-eremu bateratuen parte izanez eta bozketa-mahaiak eratzea sustatuz. Informazio guztia plataformaestatalmonarquiaorepublica.org webgunean duzu.

Datorren maiatzaren 14a parte-hartze demokratikoko eta herri-adierazpen aren jardunaldi handia izango da, eta bertan Monarkia edo Errepublika nahi dugun bozkatu ahal izango dugu.

ZABALDU, BULTZATU, ANTOLATU, PARTE HARTU 

ZUK ERABAKITZEN DUZU!