Bozketa eguneko protokoloa


Hauteskunde-mahaiak

Kontsulta-egunean hauteskunde-mahai bakoitzean EGON BEHARREKO materiala:

 • Hautesontzi prezintatua
 • Boto-txartelak
 • Bozkatzeko protokoloa (dokumentu hau)
 • Boto-emaileen datu estatistikoen orria (posta kodeak, adin tartea eta generoa)
 • Botoak zenbatzeko orria
 • Bozketaren Akta
 • Eremu publikoa okupatzeko edo komunikatzeko lizentzia-eskaera Udaletxean aurkeztua, eta jasotako erantzuna
 • Gobernuaren Ordezkariordetzan aurkeztutako jakinarazpena,eta jasotako erantzuna.
 • Kontsultaren kartelak edo kontsultaren logoa duen hegala, mahaia inguratuz
 • Boligrafoak

 

Kontsulta-egunean hauteskunde-mahai bakoitzean EGON DAITEKEEN materiala:

 • Monarkia edo Errepublikako kontsultaren diptikoak eta informazio-orriak. Mahaitik hurbil dauden pertsonei banatu ahal izango zaizkie, informazioa emateko eta parte-hartzea sustatzeko.

 

 • Pertsonen etorkizuneko kontaktuak idazteko orri zuriaketorkizunean lankidetzan aritzeko edo informazioa jasotzeko interesa dutenak.

 

Kontsulta-egunean hauteskunde-mahaietan EGON BEHAR EZ DEN materiala:

 • Bi aukeretako baten identifikazio edo propaganda-ikurrak botoa, hala nola banderak, kartelak, liburuxkak, diptikoak, etab.

 

 

 • Saiatu behar da mahaia osatzen duten pertsonek ezer eraman ez dezatela kontsulta egiteko aurkezten diren bi aukeretako baten propaganda.

 

Bozketa-ordutegia

Ordutegi orokorra: 10:00etatik 19:00etara. Mahaiak behar den denboraz jarri behar dira, adierazitako orduan martxan egon daitezen.

 

Botoa emateko gutxieneko adina

16 urte beteta kontsulta egunean.

 

Botoa ematea

 • Loteslea ez den kontsulta denez eta aldez aurreko erroldarik ez duenez, 16 urte edo gehiago dituzten nahi duten guztiek eman ahal izango dute botoa.

 

 • Botoa eman nahi duen pertsonari boto-txartela emango zaio, eta X batez markatu beharko du nahi duen laukia, behar den konfidentzialtasunarekin. Tolestu ondoren, paperontzi hori hautestontzian sartuko da, eta paperontzi bakarra sartuko dela ziurtatuko da. Ez da gutun-azalik egongo

 

 • Boto-emaileen kopuruaren jarraipena egiteko eta emandako botoekin erkatzeko, pertsonek beren posta-kodea emango dute. Kode hori datu estatistikoen orrian jasoko da, adin eta genero-tartearekin batera.

 

Bozketa-mahaien eta zentro logistikoaren arteko komunikazioa

 • Komunikazio guztiak ezarritako sistema digitalaren bidez egingo dira.

 

 • Komunikazioak arintzearren, udalerri bakoitzak pertsona bat izendatuko du bere lurraldeko informazioa koordinatzeko eta, era berean, zentro logistikoarekin harremanetan jarriko da.

 

 • Informazioa jakinarazteko ordutegi hauek ezarri dira:

 

 • 11:00etan jakinaraziko da zenbat mahai dauden martxan eta zenbat ezin izan diren jarri, arrazoia adierazita.

 

 • 15:00etan, botoa emateko eskubidea ordura arte erabili duten boto-emaileen kopuruaren berri emango da, baita bozketaren nondik norakoei buruz interesa izan dezaketen informazioak ere.

 

 

 • 20:00ak baino lehen, bozketa eta zenbaketa bukatu ondoren, udalerri bakoitzeko informazio-koordinatzaileak emaitzak jakinaraziko dizkio zentro logistikoari.

 

 • Bozketa eguneko 24:00ak baino lehen, bozketa aktaren kopia beteta bidaliko da posta elektronikoaren helbide batera, eta aldez aurretik jakinaraziko da.

 

 • Ahalik eta azkarren, emaitza globalak biltzen dituen jakinarazpen bat argitaratuko da, eta ahal den baliabide, sare eta kanal guztietan zabalduko da.

 

Lege aholkularitza eta gorabeherak

 • Zentro Logistikoa eta Estatuko Kontsultaren koordinatzaileak aholkulari juridikoekin eta Gobernuaren ordezkaritzekin harremanetan egongo dira, bozketa-egunean zehar zerbait adierazi edo komunikatu behar izanez gero.

 

 • Edozein gorabehera zentro logistikoari jakinarazi behar zaio, kudea dezan.

 

Baliabide materialak

 • Lurralde bakoitzak bozketa egiteko behar diren materialak lortu beharko ditu: mahaiak edo taulak, euskarriak, kutxak, aulkiak, pergola izan nahi badute, eguzkitarako edo euritarako, eta gainerako materialak.

 

 • Mahaiak kartelez edo faldoiz inguratuko dira, kontsultaren logoarekin, eta inguruko pareten batean ere apaingarria erabil daiteke.

 

 • Dokumentu-eredu guztiak: bozketa-txartelak, botoen zenbaketa-orria, bozketa-akta, estatistika-datuen orria, etab. plataformaren web orrian egongo dira, bozketa mahaiak antolatzen dituzten lurralde, erakunde, talde eta pertsona guztiek inprimatu ahal izan ditzaten.

 

 

Monarkia edo Errepublika Estatu Mailako Kontsultaren Plataforma