Guia de tràmits per a la constitució de taules de votació


AYUNTAMIENTO

Comunicació a l’Ajuntament amb les dades de l’activitat (Consulta Popular Estatal), que es pot presentar en qualsevol Registre Municipal.

Termini de presentació 

S’ha de presentar amb el major termini possible, per si hi ha impediments o l’Ajuntament requereix alguna documentació.

Contingut de la sol·licitud

 • Breu descripció de l’activitat a desenvolupar
 • Data de l’activitat
 • Horari de votació (convé afegir un temps addicional abans i després de l’horari acordat)
 • Llistat d’ubicacions exactes de les taules de votació
 • Mobiliari que s’utilitzarà (taules petites, cadires…)
 • Dades de la persona sol·licitant, en nom propi o en representació d’algun col·lectiu/entitat/organització.

Possibles problemes

 • Depenent de diversos factors pot haver-hi més o menys obstacles.
 • Si comuniquen que la ubicació sol·licitada no es pot usar per les circumstàncies que sigui, cal preveure llocs alternatius..
 • Si l’Ajuntament sol·licita projectes o assegurances de responsabilitat civil cal comunicar-los que, en tractar-se de taules petites de votació i no de cap mena d’instal·lació o estructures, no és necessari cap mena de projecte o assegurança.

Denegació

 • En cas que l’Ajuntament denegui o posi dificultats, una alternativa és col·locar les taules en locals de: 
 • – Associacions veïnals – Associacions i col·lectius culturals – Moviments Socials – Establiments que vulguin col·laborar, etc.
 • Una altra alternativa: posar aquestes taules de votació en un lloc pròxim que sí que tingui autorització.
 • En aquests casos difondre per tots els mitjans i canals possibles la prohibició, denunciant al govern municipal.
 1. B)  LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
 • Si algun Ajuntament exigís Llicència d’Ocupació de Via Pública, es tramita en la Delegació/Gerència d’Urbanisme o les Juntes Municipals de Districte (a les ciutats mitjanes i grans). En la majoria dels Municipis es pot fer online, en cas que es presenti de manera presencial es pot fer en qualsevol Registre Municipal.
 • Existeixen models de sol·licitud de la Llicència en les pàgines web dels Ajuntaments i cal especificar els elements que es posaran: taules, cadires, etc.
 • La Llicència d’Ocupació de Via Pública la pot sol·licitar una persona física en nom propi o en representació d’una entitat/organització/col·lectiu..

 


 

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

 • A les Subdelegacions provincials del Govern cal presentar o enviar per correu-e una comunicació amb els llocs i horari de votació.
 • Termini: la comunicació cal presentar-la amb un mínim de deu dies a la data de la Consulta.
 • Les comunicacions les poden fer persones físiques en el seu propi nom o en representació d’una entitat/organització/col·lectiu.
 • Es poden presentar comunicacions amb el llistat de totes les taules d’un Municipi, per grups territorials (barris, districtes, etc.) o per taules individuals
 • Les Subdelegacions del Govern provincials responen amb un correu-e donant-se per assabentades.

 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República


Guia de tràmits per a la constitució de taules de votació


 

Model de comunicació a l’Ajuntament


Model de comunicació a la Subdelegació provincial del Govern