Ponemos el cartelu y la información na llingua en que ta fechu


Reunió telematica Vallès Oriental

Divendres 28 de Gener 18h.

(el dia d’abans enviarem l’enllaç)

Email

Twitter


Leave a Reply

Your email address will not be published.