Ponemos el cartelu y la información na llingua en que ta fechu


Reunió telemàtica de Catalunya

Dimarts 18 gener; 18:30 h

(L’enllaç el passarem el dia anterior)

Email


Reunión telemática de Cataluña

Martes 18 enero; 18:30 h

(El enlace lo pasaremos el dia anterior)


Leave a Reply

Your email address will not be published.