Obxectivos e tarefas dos grupos de traballo estatais


O obxectivo xeral dos catro grupos de traballo estatais é poñer a disposición de todos os territorios, organizacións, colectivos e persoas a información, modelos de documentos, materiais e recursos necesarios para a realización da Consulta Popular Estatal Monarquía ou República.


 

EXTENSIÓN TERRITORIAL E SECTORIAL

 

Obxectivo

 • Estender a consulta estatal ao maior número de territorios, sectores, organizacións, colectivos e movementos sociais.

 

Tarefas

 

 • Promover plataformas/grupos de traballos para a organización da consulta nos distintos territorios.

Cada territorio elixirá dúas persoas para manter unha conexión permanente co grupo de Extensión Estatal.

 

 • Contactar cos sectores, organizacións, colectivos e MMSS que poidan estar interesados para que se sumen e promovan a consulta estatal.

 

 • Realizar un censo actualizado dos territorios, organizacións e colectivos que forman a Plataforma Consulta Popular Estatal

 

DIFUSIÓN E COMUNICACIÓN

 

Obxectivo

 • Difundir a consulta por todos os medios, canles e redes posibles para chegar ao maior número de persoas.

 

Tarefas

 

 • Deseño da imaxe corporativa unitaria da Consulta Estatal: logo, etc.
 • Deseño dos materiais gráficos da consulta: carteis, imaxes, etc.
 • Relacións cos medios de comunicación.

Las plataformas territoriais terán especialmente en conta aos medios locais.

 • Xestionar a páxina web da Plataforma Estatal.
 • Xestionar as diversa canles e redes: Twitter, Facebook, Mastodon.social, Instagram, etc.

 

 • Planificación de accións (campañas) unitarias estatais en determinadas datas: ciberaccións en Twitter, repartimentos de propaganda, etc.

 


 

ASUNTOS LEGALES E REGRAS XERAIS

 

Obxectivos

 • Guías/protocolos de información e modelos de documentos para o desenvolvemento da consulta.
 • Asesoramento xurídico.

 

Tarefas

 • Guías de trámites para a constitución das mesas de votación.
 • Protocolo para a xornada de votación.
 • Modelo de comunicación aos concellos.
 • Modelo de comunicación ás subdelegacións provinciais do Goberno.
 • Modelo de acta de votación.
 • Modelo de folla de reconto de votos.
 • Modelo de papeleta de votación.
 • Modelo de folla de datos estatísticos: códigos postais, tramo de idade e xénero.

 

ORGANIZACIÓN E LOGÍSTICA

 

Obxectivo

 • Organizar os medios, recursos e loxística para o mellor desenvolvemento da Consulta Estatal.

 

Tarefas

 • Información sobre o prezo dos materiais para a realización da consulta: urnas, etc.
 • Información sobre prezos de medios de propaganda: carteis impresos, chapas, etc.
 • Organización do micromecenado (crowdfunding) colaborativo.
 • Organización do centro loxístico para a recollida estatal do reconto e a información das votacións.

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía ou República