Obxectivos e tarefas dos grupos de traballo estatais


O obxectivo xeral dos catro grupos de traballo estatais é, ademais de difundir e impulsar a Consulta, poñer a disposición de todos os territorios, organizacións, colectivos e persoas a información necesaria sobre: modelos de documentos e solicitudes, asuntos legais, materiais e recursos necesarios para a realización da Consulta Popular Estatal Monarquía ou República.


EXTENSIÓN

Obxectivo

 • Estender a consulta estatal ao maior número de territorios, sectores, organizacións, colectivos e movementos sociais.

Tarefas 

 • Contactar coas organizacións, colectivos e MMSS que poidan estar interesados para que se sumen e promovan a Consulta Estatal. 
 • Promover plataformas unitarias para a organización da Consulta nos distintos territorios. No caso de que nun territorio non se constitúa o espazo unitario, impulsar a coordinación entre as distintas organizacións e colectivos que promovan a constitución de mesas de votación. 
 • Manter un censo actualizado dos territorios, organizacións e colectivos que forman a Plataforma Consulta Popular Estatal.

ORGANIZACIÓN

Obxectivo

 • Organizar a información sobre os medios, recursos e loxística para o mellor desenvolvemento da Consulta Estatal.

Tarefas

 • Información sobre o prezo dos materiais para a realización da Consulta: urnas, etc.
 • Información sobre prezos de medios de propaganda: carteis impresos, chapas, etc.
 • Organización do centro loxístico do reconto, en coordinación co grupo de Comunicación: crear unha aplicación de móbil (app) para a recollida estatal de datos e difusión dos resultados.

COMUNICACIÓN

Obxectivo

 • Difundir a Consulta por todos os medios, canles e redes posibles para chegar ao maior número de persoas.

Tarefas

 • Deseño da imaxe corporativa unitaria da Consulta Estatal: logo, etc.
 • Deseño dos materiais gráficos da Consulta: carteis, imaxes, etc.
 • Relacións cos medios de comunicación. As plataformas territoriais terán especialmente en conta aos medios locais.Xestionar a páxina web da Plataforma Estatal.
 • Realizar o listado xeral das mesas de votación (páxina web).Os datos das mesas (procincia, municipio, enderezo e horario) enviaranos ao correo mesasvotacion14mayo@plataformaestatalmonarquiaorepublica.org as persoas coordinadoras de información de cada mesa.
 • Creación dunha canle informativa da Plataforma estatal en Telegram.
 • Xestionar as diversas canles e redes: Twitter, Facebook, Instagram, etc.
 • Planificación de accións (campañas) unitarias estatais en determinadas datas: ciberaccións en Twitter, repartimentos de propaganda, etc.

ASUNTOS LEGAIS

Obxectivos

 • Guías/protocolos de información e modelos de documentos para o desenvolvemento da Consulta.
 • Asesoramento xurídico.

Tarefas

 • Guías de trámites para a constitución das mesas de votación.
 • Protocolo para a xornada de votación.
 • Modelo de comunicación aos concellos.
 • Modelo de comunicación ás subdelegacións provinciais do Goberno.
 • Modelo de acta de votación.
 • Modelo de folla de reconto de votos.
 • Modelo de papeleta de votación.
 • Modelo de folla de datos estatísticos: códigos postais, tramo de idade e xénero.

Cada grupo de traballo estatal poderá elixir unha ou dúas persoas para as tarefas de coordinación polo tempo que o grupo decida.

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía ou República

 


Obxectivos e tarefas dos grupos de traballo estatais