Organitzacions i col-lectius que participen en la Consulta


La Consulta Popular Estatal Monarquia o República convocada és una via de lliure expressió i participació ciutadana sobre una qüestió de màxima importància en qualsevol democràcia: la forma d’Estat. Aquesta important iniciativa democràtica es podrà realitzar gràcies al treball i l’entusiasme de milers de persones, totes voluntàries, organitzades en col·lectius o no, que de manera unitària muntaran taules de votació en el conjunt de l’Estat a la tardor de 2020.


ORGANITZACIONS I COL·LECTIUS QUE PARTICIPEN EN LA PLATAFORMA CONSULTA POPULAR ESTATAL MONARQUIA O REPÚBLICA (AGRUPADES PER TRES GRUPS DE REFERÈNCIA)

  1. A) Plataformes i col·lectius que han organitzat consultes sectorials o territorials

 

  1. a) Sectorials: plataformes/col·lectius d’Universitats.

Consulta UAM

Consulta Universidad Carlos III

  1. b) Territorials: plataformes/col·lectius de diferents barris, districtes i ciutats que han celebrat consultes.

Consulta 2D

Consulta 2D Arganzuela

Consulta Campo de Gibraltar

Consultas Centro Madrid

Consulta Leganes

Consulta Sabadell

Consulta Tetuan 2D

Consulta Vallecas 

  1. B) Organitzacions polítiques, sindicals i socials

Alternativa Republicana

Anticapitalistas

Coba’s (Sindicato de Comisiones de Base)

Confederación Intersindical

Corriente Roja

Esquerra Republicana del País Valenciá

Fundación Democrácia Activa

Izquierda Republicana

Izquierda Unida

PCE

Partido de los Trabajadores de España (PTE)

Partido Feminista de España

Partido Socialista Libre Federación

Podemos

POSI 

Rebeldía

UJCE

  1. C) Moviment Republicà

 

  1. a) Espai unitari republicà  Encuentro Estatal por la República,en el qual s’integren les plataformes/coordinadores unitàries republicanes de les següents Comunitats:

 

Andalucía (Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas – ‘Andalucía Republicana’)

Asturias

Canarias (Plataforma Republicana de Canarias)

Cantábria

Castilla-La Mancha (Albacete por la República, Agrupación Republicana de Guadalajara La 9 y Ciudadanos por la República de Cuenca)

Castilla y León

Cataluña (Sabadell por la República)

Euskadi (Movimiento Republicano de Euskadi)

Extremadura (Movimiento Extremeño por la República)

Galicia (Plataforma Galega Pola Terceira República,  miembro observador)

Madrid (Espacio Republicano de Madrid,  miembro observador)

Murcia

Navarra (Junta Republicana de Izquierdas de Navarra)

País Valenciá (Plataforma 14 Abril por la III República)

  1. b) Altres col·lectius republicans

Asamblea Leganés por la República

Asamblea Republicana Centro Madrid

Asamblea Republicana de Orcasitas y San Fermín Madrid

Asociación Manuel Azaña de León

Asociación Cultural Republicana Abulense

Ateneo Republicano Aldaia (Valencia)

Ateneo Republicano de Carabanchel

Ateneo Republicano de León

Ateneo Republicano de Murcia

Ateneo Republicano de la Ribera del Xuquer

Ateneo Republicano de Valladolid

Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla (Cádiz)

Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valenciá

España Mañana Será Republicana

III República Ya

Marea3república

Plataforma Unión Republica de Alicante

Red República

Mujeres x la República

República en Marcha

22 de novembre de 2021