Objectius i tasques dels grupos de treball estatals


L’objectiu general dels quatre grups de treball és posar a la disposició de tots els territoris, organitzacions, col-lectius i persones la informació, models de documents, materials i recursos necessaris per a la realització de la Consulta Popular Estatal Monarquia o República.

 

 

EXTENSIÓ TERRITORIAL I SECTORIAL

 

Objectiu

 

Estendre la Consulta Estatal al major nombre de territoris, sectors, organitzacions, col-lectius i moviments socials.

Tasques

 

Promoure plataformes/grups de treball per a l’organització de la Consulta en els diferents territoris.

   Cada territori triarà dues persones per a mantenir una connexió permanent amb el grup d’Extensió Estatal.

 

> Contactar amb els sectors, organitzacions, col-lectius i MMSS que puguin estar interessats perquè se sumin i promoguin la       C     Consulta Estatal.

 

> Realitzar un cens actualitzat dels territoris, organitzacions i col-lectius que formen la Plataforma Consulta Popular Estatal.

 

 

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

 

Objectiu

 

>Difondre la Consulta per tots els mitjans, canals i xarxes possibles per a arribar al major nombre de persones.

 

Tasques

 

> Disseny de la imatge corporativa unitària de la Consulta Estatal : logo, etc.

> Disseny dels materials gràfics de la Consulta: cartells, imatges, etc.

> Relacions amb els mitjans de comunicació.

Les plataformes territorials tindran especialment en compte als mitjans locals.

> Gestionar la pàgina web de la Plataforma estatal.

> Planificació d’accions ( campanyes ) unitàries estatals en determinades dates: ciberacciones en Twitter, repartiment de propaganda, etc.

 

 

ASSUMPTES LEGALS I REGLES GENERALS

 

 

Objectius

 

> Guias/protocols d’informació i models de documents per al desenvolupament de la Consulta.
> Assesorament jurídic.

 

Tasques

> Guia de tràmits per a la constitució de taules de votació.
> Protocol per a la jornada de votació.
> Model de comunicació als ayuntaments.
> Model decomunicació a les Subdelegacions provincials delgovern.
> model dActa de Votació.
> Model de Fulla de recompte de vots.
> Model de papereta de votació.
> Model de Fulla de Dades Estadístics: codis postals, tram d’edat i gènere.

ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA

 

Objetiu

 

> Organitzar els mitjans, recursos i logística per al millor desenvolupament de la Consulta Estatal.

 

Tasques

> Informació sobre el preu dels materials per a la realització de la Consulta: urnes, etc.
> informació sobre el preu de mitjans de propaganda:cartells, impresos, xapes,etc.
> Organització  de micromecenatge ( crowdfunding) col-laboratiu.
> Organització del centre logístic per a la recollida estatal del recompte i la informació de les votacions.

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República