Objectius i tasques dels grupos de treball estatals


L’objectiu general dels quatre grups de treball estatals és, a més de difondre i impulsar la Consulta, posar a la disposició de tots els territoris, organitzacions, col·lectius i persones la informació necessària sobre: models de documents i sol·licituds, assumptes legals, materials i recursos necessaris per a la realització de la Consulta Popular Estatal Monarquia o República.


EXTENSIÓ

Objectiu 

 • Estendre la Consulta Estatal al major nombre de territoris, sectors, organitzacions, col·lectius i moviments socials.

Tasques 

 • Contactar amb les organitzacions, col·lectius i MMSS que puguin estar interessats perquè se sumin i promoguin la Consulta Estatal.
 • Promoure plataformes unitàries per a l’organització de la Consulta en els diferents territoris. En cas que en un territori no es constitueixi l’espai unitari, impulsar la coordinació entre les diferents organitzacions i col·lectius que promoguin la constitució de taules de votació.
 • Mantenir un cens actualitzat dels territoris, organitzacions i col·lectius que formen la Plataforma Consulta Popular Estatal.

ORGANITZACIÓ

Objectiu

 • Organitzar la informació sobre els mitjans, recursos i logística per al millor desenvolupament de la Consulta Estatal.

Tasques

 • Informació sobre el preu dels materials per a la realització de la Consulta: urnes, etc.
 • Informació sobre preus de mitjans de propaganda: cartells impresos, xapes, etc.
 • Organització del centre logístic del recompte, en coordinació amb el grup de Comunicació: crear una aplicació de mòbil (app) per a la recollida estatal de dades i difusió dels resultats. 

COMUNICACIÓ

Objectiu

 • Difondre la Consulta per tots els mitjans, canals i xarxes possibles per a arribar al major nombre de persones.

Tasques

 • Disseny de la imatge corporativa unitària de la Consulta Estatal: logo, etc.
 • Disseny dels materials gràfics de la Consulta: cartells, imatges, etc.
 • Relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Les plataformes territorials tindran especialment en compte als mitjans locals.
 • Gestionar la pàgina web de la Plataforma Estatal.
 • Realitzar el llistat general de les taules de votació (pàgina web).
 • Les dades de les taules (província, municipi, adreça i horari) ho enviaran al correu mesasvotacion14mayo@plataformaestatalmonarquiaorepublica.org les persones coordinadores d’informació de cada taula.
 • Creació d’un canal informatiu de la Plataforma estatal en Telegram.
 • Gestionar els diversos canals i xarxes: Twitter, Facebook, Instagram, etc.
 • Planificació d’accions (campanyes) unitàries estatals en determinades dates: ciberacciones en Twitter, repartiments de propaganda, etc.

 ASSUMPTES LEGALS 

Objectius

 • Guies/protocols d’informació i models de documents per al desenvolupament de la Consulta.
 • Assessorament jurídic.

Tasques

 • Guies de tràmits per a la constitució de les taules de votació.
 • Protocol per a la jornada de votació.
 • Model de comunicació als Ajuntaments.
 • Model de comunicació a les Subdelegacions provincials del Govern.
 • Model d’Acta de Votació.
 • Model de Fulla de Recompte de Vots.
 • Model de papereta de votació.
 • Model de Fulla de Dades Estadístiques: codis postals, tram d’edat i gènere.

Cada grup de treball estatal podrà triar una o dues persones per a les tasques de coordinació pel temps que el grup decideixi. 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República


Objectius i tasques dels grupos de treball estatals