Comunicat del 15 de Març


En l’última reunió de la Plataforma Consulta Estatal, celebrada a Toledo el passat 18 de gener, es va acordar celebrar una nova reunió el 14 de març a Madrid per a continuar avançant en l’organització de la Consulta Popular Estatal Monarquia o República.

 

En anteriors reunions, després de constituir-se la Plataforma, es van formar quatre grups de treball estatals i es van acordar els seus objectius i tasques, es va aprovar la Guia de tràmits per a instal·lar les taules de votació i el Protocol per a la jornada de votació, es va acordar la data del 9 de maig de 2020 per a la celebració de la Consulta, etc.

 

En la reunió del 14 de març s’anava a avaluar el compliment dels objectius i tasques dels grups de treball estatals, a concretar els canals de difusió de les taules/punts de votació (localitats i llocs) i el sistema de  recollida de dades i comunicació de resultats, i es tenia previst també aprovar el model de papereta de votació.

 

Davant la situació sanitària existent i l’entrada en vigor de les necessàries mesures de contenció del virus Covid-19 aprovades per les autoritats no s’ha pogut celebrar la reunió presencial convocada per al 14 de març.

 

Es planteja, per tant, la necessitat de celebrar pròximament una reunió telemàtica per a valorar la situació actual i adoptar els acords pertinents respecte a la data de la Consulta Estatal Monarquia o República.

 

En aquest sentit, en mancar la Plataforma Estatal de fons propis, s’ha acordat que les organitzacions, col·lectius i territoris que participen en la Consulta facin aportacions econòmiques mínimes per a poder invertir en una plataforma/sistema telemàtic professional perquè puguem mantenir una reunió amb les condicions tècniques adequades i en la qual puguin participar totes les persones representants de col·lectius/territoris que ho desitgin.

 

La reunió telemàtica se celebrarà en el termini de tres setmanes, el dissabte 4 d’abril. Mentrestant les diferents organitzacions, col·lectius i territoris, que no ho hagin fet ja, podran fixar les seves posicions i propostes davant la situació sanitària actual i la data de celebració de la Consulta Estatal, prevista inicialment per al 9 de maig.

 

En el cas probable d’aprovar el seu ajornament, quan la situació sanitària ho permeti la Plataforma celebrarà una reunió presencial en la qual, entre altres assumptes, s’acordarà la nova data de la Consulta Estatal Monarquia o República.

 

Finalment, des de la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia Republica volem fer un reconeixement a totes les treballadores i treballadors dels sistemes públics de salut (sanitari i no sanitari), alimentació, transport i de la resta de serveis essencials, pel seu especial esforç i dedicació en l’actual situació sanitària i cridem la ciutadania a sumar-se massivament a l’homenatge que tots els dies a les 22 hores se’ls està rendint en forma d’aplaudiment/cacerolada col·lectiva. #YoMeQuedoEnCasa

 

15 de març de 2020