Comunicat 30 de gener de 2022


Comunicat

X ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA CONSULTA MONARQIÍA O REPÚBLICA

A poc més de tres mesos del 14 de maig la Plataforma Estatal ha celebrat la seva X Assemblea en la que s’ha aprovat, entre altres assumptes, la papereta de votació de la Consulta Popular

 

El 30 de gener s’ha celebrat, de manera telemàtica, la X assemblea de la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República, amb la participació de 53 representants de les organitzacions, col·lectius i territoris que la integren.

 

La Plataforma es va constituir a l’octubre de 2019 amb l’objectiu d’impulsar i organitzar la Consulta Estatal. En anteriors assemblees es van debatre i van acordar totes les qüestions importants de la Consulta i es van aprovar els documents bàsics: Crida, la Guia de Tràmits per a la Constitució de Taules de Votació, el Protocol per a la Jornada de Votació i la Guia d’Informació Bàsica de la Consulta. També es van formar quatre grups de treball estatals (Extensió, Organització i Logística, Comunicació i Assumptes Legals) per a articular les diferents tasques a desenvolupar.

 

En la X assemblea, a poc més de tres mesos de la Consulta, s’ha avançat en qüestions pràctiques i concretes. En el pròxim període l’acció prioritària de totes les organitzacions, col·lectius i espais que impulsen la Consulta és l’organització de les taules de votació en el conjunt de l’Estat. Una vegada establertes els responsables dels punts de votació enviaran a la Plataforma Estatal les dades d’aquestes: província, municipi, adreça i horari de la taula, per a així poder publicar en la pàgina web de la Consulta el llistat complet de tots els punts de votació.

 

En aquesta assemblea també s’han plantejat i resolt diversos assumptes en relació als tràmits a realitzar per a instal·lar les taules de votació davant els Ajuntaments i les Subdelegacions Provincials del Govern, i qüestions pràctiques en relació als recursos materials necessaris: taules, urnes, cartells, paperetes de votació i altres documents.

 

En relació a la papereta de votació s’ha acordat que portarà el següent text: Consulta Popular Estatal Monarquia o República, 14 de maig de 2022 i les opcions Monarquia/República amb els seus corresponents requadres perquè la ciutadania pugui assenyalar l’opció que prefereixi. La papereta portarà també la frase: Consulta Popular no vinculant.

 

En aquesta X assemblea les diferents col·lectius i territoris han informat de l’organització i desenvolupament de la Consulta, en el marc de les criteris acordats per la Plataforma Estatal: constitució de comissions/plataformes unitàries promotores de la Consulta en territoris i municipis, i en aquells llocs on no sigui possible coordinació de les entitats que impulsen la Consulta per al seu millor desenvolupament.

 

En les societats democràtiques els pobles decideixen sobre totes les qüestions importants que els concerneixen, entre elles la forma d’Estat. En l’anomenada Transició democràtica ni posteriorment vam poder triar Monarquia o República. Per això el 14 de maig, encara que la Consulta no és vinculant, serà una gran jornada de democràcia participativa i un acte democràtic de lliure expressió popular, en el qual podrem votar i pronunciar-nos sobre la forma d’Estat, Monarquia o República.

30 de gener de 2022

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República