Comunicat 20 de juny de 2021


La data de la Consulta Popular Estatal Monarquia o República es decidirà en una assemblea a l’octubre

 

El 20 de juny s’ha celebrat, de manera telemàtica, la VII Assemblea de la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República, amb la participació de representants de les organitzacions, col·lectius i territoris que la integren.

 

La Plataforma es va constituir a Madrid a l’octubre de 2019, amb l’objectiu d’impulsar i organitzar la Consulta Estatal. En les primeres assemblees es van aprovar la Crida, la Guia de Tràmits per a la Constitució de Taules de Votació i el Protocol per a la Jornada de Votació, i es van formar quatre grups de treball estatals (Extensió, Organització i Logística, Comunicació i Assumptes Legals) que són els que articulen les diferents tasques a desenvolupar.

 

El tema bàsic de la VII Assemblea, conforme al que es preveu, era valorar la situació després de gairebé un any i mig de pandèmia i prendre decisions respecte a la Consulta. En aquest sentit, després d’un debat participatiu que ha comptat amb nombroses intervencions, s’ha acordat convocar una Assemblea presencial en el mes vinent d’octubre per a reiniciar el conjunt d’activitats i extensió de la Consulta Popular Estatal Monarquia o República i fixar la data definitiva de la seva celebració.

 

Per a ultimar la preparació d’aquesta Assemblea presencial, al setembre tindrà lloc una reunió telemàtica en la qual s’acordarà el dia de l’Assemblea i els assumptes a tractar, a més de la data de la Consulta.

 

La VII Assemblea ha debatut també les accions que es poden desenvolupar, en les actuals circumstàncies, per a difondre la trobada general d’octubre i per a continuar fomentant la Consulta, acordant-se:

 

– Que totes les organitzacions i territoris que conformen la Plataforma impulsin, en el marc sanitari actual, la difusió, extensió i organització de la Consulta pels diferents mitjans al seu abast.

 

– Enfortir i intensificar les accions dels Grups de Treball estatals, establertes en el document  i en particular les tasques dels grups d’Extensió i Comunicació.

 

La Plataforma es dirigirà al conjunt d’organitzacions, sindicats i moviments socials partidaris que la ciutadania es pugui manifestar lliurement i decidir sobre la forma d’Estat, per a convidar-les a participar en l’Assemblea d’octubre.

 

Després d’aquest dur període de pandèmia que ha afectat en major o menor mesura a tota la ciutadania, reiniciem les tasques i el camí cap a la Consulta Popular Estatal, que serà una gran jornada de democràcia participativa i un acte democràtic de lliure expressió popular, en el qual podrem votar i pronunciar-nos sobre la forma d’Estat, Monarquia o República.

 

20 de juny de 2021

 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República