Comunicat 18 de gener 2021


La consulta estatal monarquia o república s’ajorna fins que es donin les condicions sanitàries que permetin la seva celebració

 

El 17 de gener es va celebrar, de manera telemàtica, la VI Assemblea de la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República, amb la participació de representants de les organitzacions, col·lectius i territoris que la integren.

 

La Plataforma es va constituir a Madrid a l’octubre de 2019, amb l’objectiu d’impulsar i organitzar la Consulta Estatal. En anteriors assemblees es van aprovar la Crida, la Guia de Tràmits per a la constitució de taules de votació i el Protocol per a la jornada de votació, i es van formar quatre grups de treball estatals (Extensió, Organització i Logística, Comunicació i Assumptes Legals) que són els que articulen les diferents tasques a desenvolupar.

 

En la VI Assemblea es va tractar, en primer lloc, la data de la celebració de la Consulta, prevista per a la primavera d’enguany. Va haver-hi unanimitat a ajornar-la fins que la situació sanitària permeti la seva celebració en les condicions adequades. En reunions posteriors s’anirà analitzant l’evolució de la pandèmia i, en el seu moment, s’acordarà la data definitiva.

 

L’Assemblea va debatre també les accions que es poden desenvolupar en les actuals circumstàncies per a fomentar la Consulta, acordant-se: 

 

# Que totes les entitats i territoris que conformen la Plataforma fomentin, en el marc sanitari actual, la difusió, extensió i organització de la Consulta pels diferents mitjans al seu abast.

 

# Enfortir i intensificar les accions dels Grups de Treball estatals, establertes en el document https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org/objetivos-y-tareas-de-los-grupos-de-trabajo-estatales/  i en concret, entre altres, les següents: 

 

– Extensió territorial de la Plataforma al conjunt de l’Estat.

 

– Extensió de la Consulta a totes les organitzacions, entitats i moviments socials partidaris del dret a decidir Monarquia o República.

 

– Gestió permanent de la pàgina web de la Plataforma i del seu canal Telegram de difusió de notícies.

 

– En l’actual situació sanitària, intensificar el treball de difusió de la Consulta pels diferents canals i xarxes socials.

 

– Continuar amb les campanyes en xarxes en determinades dates: ciberaccions estatals.

 

– Incrementar la difusió d’informació i publicació d’articles d’opinió en els mitjans de comunicació,

 

– Anar organitzant els mitjans, recursos i logística per al millor desenvolupament de la Consulta.

 

– Elaboració dels models dels diferents documents necessaris per a la Consulta Popular.

 

– Model de moció institucional a favor del dret a decidir Monarquia o República.

 

– Assessorament jurídic.

 

Una vegada que es donin les condicions sanitàries que permetin una àmplia participació de la ciutadania convocarem la Consulta Estatal, que serà una gran jornada de democràcia participativa i un acte democràtic de lliure expressió popular, en la qual podrem votar i pronunciar-nos sobre la forma d’Estat, Monarquia o República.

 

18 de gener de 2021

 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República