Comunicat 12 de novembre 2021


Comunicat

 

LA CONSULTA POPULAR ESTATAL MONARQUIA O REPÚBLICA LA PROMOU UNA PLATAFORMA UNITÀRIA, ÀMPLIA I PLURAL

 

El passat 7 de novembre es va celebrar a Madrid la IX assemblea de la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República. La Plataforma va aprovar, entre altres acords, convocar la Consulta el 14 de maig de 2022.

A més de fixar la data definitiva es van actualitzar documents aprovats en anteriors trobades: 

– Crida a la Consulta 

– Objectius i tasques dels grups de treball estatals.

– Guia de tràmits per a la constitució de taules de votació

– Protocol per a la jornada de votació

 

Així mateix es van ampliar els grups de treball estatals de la Plataforma: Organització, Extensió, Comunicació i Assumptes Legals, i es va aprovar un pla d’acció estatal per a la difusió de la Consulta. De tot això es va informar en un comunicat el mateix 7 de novembre.

 

No obstant això, una agència de notícies estatal va centrar la notícia en el suport a la Consulta per part de dues organitzacions polítiques concretes, fet que va ser àmpliament reproduït per diferents mitjans de comunicació, limitant la informació sobre el conjunt d’acords i tasques aprovades per a la represa de les activitats i extensió de la Consulta després de la situació sanitària que hem travessat.

 

La Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República és un espai unitari, obert, ampli i plural, integrat per organitzacions polítiques, sindicals i socials, plataformes que ja han promogut consultes sectorials (universitats) o territorials i per gran part del moviment republicà, en total 59 entitats. Totes aquestes organitzacions estan en la Plataforma, participen i decideixen en igualtat de condicions.

 

La Consulta Popular Estatal convocada és una via de lliure expressió i participació ciutadana sobre una qüestió de màxima importància en qualsevol democràcia: la forma d’Estat. Aquesta important iniciativa democràtica es podrà realitzar gràcies al treball i l’entusiasme de milers de persones, totes voluntàries, organitzades en col·lectius o no, que de manera unitària muntaran taules de votació en el conjunt de l’Estat el 14 de maig de 2022.

 

12 de novembre de 2022

 

 Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República