Acta de votació i fulla de dades estadístiques


Envíar l’Acta de votació i la fulla de dades estadístiques abans de les 24:00 hores del dia 15 de maig al correu actadevotacion


Acta de votació (Consulta)


Full de dades estadístiques