El 3 d ochobre a les 11 h Xunta telemática de la plataforma pa iguar l asamblea presencial d ochobre onde decidirase ente otros asuntos importantes la fecha definitiva de la consulta popular estatal monarquía o republica.

¡Vas decidilo!


Leave a Reply

Your email address will not be published.