Ponemos el cartelu y la información na llingua en que ta fechu


Asamblea abierta en Madrid

Miércoles 20 de abril

C/ Tarragona, 18 – 1ºB – Madrid

Email

616 822 850


Leave a Reply

Your email address will not be published.