Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República.Crida

 

CONSULTA POPULAR ESTATAL MONARQUIA O REPÚBLICA

9 de mayo de 2020

 

En les societats democràtiques els pobles decideixen sobre totes les qüestions que els concerneixen, entre elles sobre una de les importants, la forma dÈstat. La majoria de la població actual no va tenir oportunitat de votar la Constitució de 1978; però qui sí que va poder fer-ho, no va tenir opció de triar sobre la forma d’Estat, ja que va ser furtat del debat en l’anomenada transició democràtica. Ni en aquell moment ni posteriorment hem pogut decidir.

 

Per aixó, nombroses organitzacions i col-lectius hem constituït una Plataforma Unitària per a impulsar una Consulta Popular Estatal Monarquia o República i que la ciutadania pugui pronunciar-se sobre una d’aquestes dues opcions.

 

Soms conscients que aquesta consulta no podrà tenir caràcter vinculant però és una via d’expresió, participació ciutadana i un acte democràtic amb el qual, a més, exercirem el nostre dret a decidir sobretot el que ens incumbeix.

 

Serà el 9 de Maig de 2020 (A causa de la pandèmia de la Covid, s’ajorna fins que es donin les condicions sanitàries que permetin la seva celebració) i pots participar en aquesta jornada votant, però la teva participació pot anar molt més allà: difonent la consulta, formant part dels grups de treball territorials que s’estan creant i promovent la constitució de les taules de votació.

 

El pròxim 9 de Maig serà una gran jornada de participació democràtica i lliure expressió popular en la qual podrem votar sobre si volem Monarquia o República com a forma d’Estat.

 

Difon, Impulsa, Organitza, Participa

 

Tu decideixes!